Chess for Educators

Vol trots kunnen we vermelden dat Karel’s nieuwe boek is verschenen!

Hier vind je alle info: www.newinchess.com/chess-for-educators

Zijn Engelstalige site is vernieuwd: www.chesstalent.com